LLEURE CAMPER CLUB CATALUNYA

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA: CONVOCATÒRIA

 

Data : 3 DE OCTUBRE de 2015

Hora : 11,30 h. (primera convocatòria)

      12,00 h. (segona convocatòria)

                 LLOC: Restaurant El Rebost, carrer Marques de Palmerola, nº7

                           Masies de Voltregà

 

El President del Lleure Camper Club Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 20è dels vigents estatuts del Club.

CONVOCA

A tots els socis a l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el dia i hora indicats a la capçalera amb el següent

ORDRE DEL DIA

  • RATIFICACIÓ DELS MEMBRES DE LA NOVA JUNTA, ATICLE 31b
  • 2º LECTURA i APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
  • 3º FALTA UN AUDITO PER L´ANY 2016
  • INFORME I PROPOSTES DEL PRESIDEN
  • EXPOSICIÓ ALS SOCIS DELS POSSIBLES PUNTS A CANVIAR EN ELS ESTATUTS, A CÀRREC DE ALGUN DELS MEMBRES QUE HO DEMANEN SEGONS L´ARTICLE 20è, I VOTACIÓ AMB PAPERETA
  • 6º COMENTARIS FINALS DEL PRESIDENT

 

Francesc Esbri

President

 

Lliça de Vall, a 10 de setembre de 2015